Yatırım Kriterleri

01.

Fayda Modeli

Sunulan projenin problem çözme ya da ihtiyaç duyulması konularına ilişkin değerlendirmelerini kapsar.

02.

Rekabet Modeli

Projenin hedef pazardaki rakiplerinin analizi ve rekabet koşulları analizini kapsar.

03.

Ekip Yapısı

Startup heyecanına sahip ekiplerin görev dağılımları ve proje yönetimi değerlendirmelerini kapsar.

04.

Inovatif Farklılıklar

İş geliştirme ve fikir bazındaki yeniliklerin hedef pazar dinamiklerine getirebileceği potansiyelin analizini kapsar.

05.

Sürdürülebilirlik

Projenin kısa, orta ve uzun vadeli işleyiş ve gelir planları dahilinde yapılan çalışmaları kapsar.

06.

Gelir Modeli

Projenin tüm detayları ile ilgili hazırlanmış gelir kurgusu ve salt satıştan öte devamlı hizmeti kapsar.